Drukuj

Dane teleadresowe i rejestracyjne

Icopal Sp. z o.o. BMI Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169-197
98-220 Zduńska Wola
Polska
Centrala telefoniczna
tel. +48 43 823 41 11
fax. +48 43 823 40 25
http://www.icopal.pl/
KRS nr 0000645070,
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście,
XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 829-000-72-78 ; P - 730020836
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony): 11.500.000 PLN