Drukuj

Wydarzenia/Prasa

Z otwartą przyłbicą


Icopal od lat prowadzi wnikliwą rejestrację każdego sygnału o negatywnej ocenie swoich wyrobów, a informacje uzyskane dzięki temu służą nam do monitorowania ich jakości oraz do oceny efektywności jednego z procesów systemu zarządzania wg norm ISO, jakim jest „Obsługa posprzedażna".

Jednak mierzenie i monitorowanie nie jest celem samym w sobie, a tylko narzędziem do podejmowania trafnych działań doskonalących. Działań które mają na celu zwiększenie zadowolenia Klientów i polepszenia niezawodności naszych wyrobów.

Dzięki prowadzonym od lat projektom dotyczącym eliminacji przyczyn reklamacji, rok 2007 również potwierdził kontynuację trendu spadkowego dla wszystkich produkowanych wyrobów. W stosunku do roku poprzedniego spadek reklamacji wskaźnikowo – w odniesieniu do sprzedaży wyniósł
ogółem 17% (dotyczy wszystkich sprzedawanych produktów).

 


 

Jeżeli przyjrzymy się poszczególnym grupom asortymentowym produkowanych wyrobów papowych jakimi są : papy tradycyjne, papy oksydowane zgrzewalne oraz papy Szybki Profil SBS, to dynamika spadku reklamacji w 2007 roku wygląda tak jak na załączonych poniżej wykresach.

 


Mówiąc o jakości należy zaznaczyć, że produkcja pap Szybki Profil SBS wymaga zarówno bardziej zaawansowanej technologii, jak również i większych wymagań w stosunku do zastosowanych surowców. Papy te są objęte specjalnym nadzorem produkcyjnym polegającym na wyselekcjonowaniu personelu o największych kwalifikacjach i doświadczeniu oraz ciągłym monitorowaniu parametrów procesu.

Pozytywnym efektem naszej pracy dla pap Szybki Profil SBS, jest najmniejszy wskaźnik reklamacyjny z wszystkich produkowanych wyrobów. Dla lepszego zobrazowania – na 100.000m2 sprzedanej papy tylko około 6m2 jest reklamowane. Przy czym należy tu nadmienić że przyczyny reklamacji dla tych pap dotyczą tylko wyglądu i walorów estetycznych a nie utraty ich właściwości hydroizolacyjnych.

 


 

"Nigdy w ponad 10-cio letniej historii produkcji pap modyfikowanych (w tym Szybki Profil SBS) nie zgłoszono reklamacji dotyczącej przeciekania poszycia dachowego w związku z wadą wyrobu, - 100% pewność szczelność poszycia".

Korzyści wynikające z właściwej realizacji procesu Obsługi posprzedażnej to nie tylko oszczędności wynikające z redukcji kosztów reklamacji lecz również, a może przede wszystkim zwiększenie zadowolenia i zaufania Klientów, które jest naszym najwyższym celem.
Jakość nie jest dziełem przypadku, lecz wynikiem świadomej pracy.
I również proces ten wymaga ciągłej pracy polegającej na:

  • zbieraniu informacji od Klientów odnośnie jakości wyrobów.
  • analizie danych
  • podejmowaniu właściwych działań korygujących i zapobiegawczych
  • oraz ocenie ich skuteczności i efektywności.

Wierzymy że nasza ciągła praca przyniesie w obecnym 2008 roku dalszą kontynuację spadku reklamacji a tym samym zwiększy zadowolenie i zaufanie naszych Klientów.

Krzysztof Florczak
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości i Środowiska