Drukuj

Wydarzenia/Prasa

Kreujemy rzeczywistość


 Rozmowa z Przemysławem Raszem, prezesem zarządu firmy Icopal S.A. Zduńska Wola

Icopal jest prekursorem szeregu innowacyjnych rozwiązań, nie tylko w zakresie hydroizolacji dachów płaskich. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu Wasza oferta stanowi odpowiedź na potrzeby rynku, a na ile tenże rynek kreuje?

Prezes Icopal S.A. Przemysław RaszPodaż produktów zależy w dużej mierze od popytu na nie. Dlatego też oferta producentów, także Icopal`u, obejmuje przede wszystkim wyroby, na które jest zapotrzebowanie ze strony rynku. Dobrym przykładem jest najnowsza technologia, jaką proponujemy, czyli Szybki Syntan SBS. Tradycyjne technologie dachów wentylowanych są czaso- i pracochłonne. Zaistniała więc potrzeba zastąpienia ich rozwiązaniami znacznie mniej skomplikowanymi, a przy tym gwarantującymi pożądane efekty w postaci całkowitej szczelności i wieloletniej trwałości. To właśnie Szybki Syntan SBS - jednowarstwowa papa wierzchniego krycia ze stałą funkcją wentylowania - przełom wśród materiałów stosowanych we współczesnych pokryciach dachowych. Zapewnia całkowitą szczelność i pewne przytwierdzenie do podłoża, a dzięki innym walorom, czyli m.in. wyjątkowej lekkości i prostocie aplikacji, umożliwia wykonanie pokrycia dachu w krótkim czasie i niewielkim nakładem sił. Szybki Syntan SBS jest produktem opracowanym w odpowiedzi na potrzeby rynku, natychmiast też został przez rynek zaakceptowany. Innowacyjność wiąże się z ulepszaniem już produkowanych wyrobów, wprowadzaniem nowych rozwiązań. Działające w ramach koncernu centra nauki i rozwoju wyznaczają kierunki rozwoju grupy na całym świecie. W laboratoriach Icopal`u nieustannie trwają prace nad opracowywaniem i wdrażaniem do produkcji nowatorskich technologii. Nierzadko są to rozwiązania prekursorskie, nie oczekiwane przez rynek. Takimi właśnie produktami były technologie Szybki Profil SBS i Szybki Grunt SBS – zostały one przez nas wykreowane, a rynek błyskawicznie uznał je za godne uwagi i zaczął stosować. Chciałbym przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo istotny szczegół – my nie sprzedajemy prostego produktu; oferujemy pakiet, na który składają się system, gwarancja, serwis, bezpieczeństwo oraz rozsądna cena połączona z wyjątkowymi parametrami użytkowymi.

 W Polsce firma postrzegana jest jako niekwestionowany lider pod względem asortymentu i jakości oferowanych produktów. Jakie czynniki zadecydowały o przewadze Icopalu nad konkurencją?

Przede wszystkim chcę podkreślić, iż cenię naszą konkurencję i mam ogromny szacunek dla wiedzy i doświadczenia moich kolegów z innych firm. Konkurencja mobilizuje do ciągłej, systematycznej oraz efektywnej pracy, do poszukiwania nowych rozwiązań. Nie pozwala nam na zwolnienie tempa, nie dopuszcza do stagnacji. O naszej przewadze decydują m.in. znakomite relacje z klientami - jesteśmy idealnym partnerem, oferującym szeroki asortyment wysokiej klasy produktów w atrakcyjnych cenach. Równie istotne jest nowatorstwo proponowanych przez nas rozwiązań, poczucie bezpieczeństwa, pewności i trwałości, jakie one zapewniają. Nasza przewaga wynika więc z jednej strony z faktu, iż jesteśmy znakomitym partnerem biznesowym, z drugiej – z przemyślanego i umiejętnego pozycjonowania własnego brandu. Od wielu lat – najpierw jako Izolacja S.A., obecnie jako Icopal S.A. - ciężko pracujemy na to, by rynek postrzegał nas jako firmę nowatorską i innowacyjną, którą rzeczywiście jesteśmy. Postaraliśmy się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie dało nam członkostwo w koncernie: zarówno finansowe, jak i technologiczne, techniczne, marketingowe. Przetransponowaliśmy na polski grunt wszystkie elementy, które uznaliśmy za warte naśladowania. Umiejętnie i z korzyścią dla naszej firmy czerpiemy z wiedzy i doświadczenia kolegów z siostrzanych firm. Potencjał, jakim dysponuje koncern, a z którego możemy korzystać, daje nam dużą przewagę nad konkurencją. Dlatego jesteśmy najlepsi i zamierzamy utrzymać pozycję lidera.

 Firma ma silną pozycję nie tylko na polskim rynku, ale również w holdingu.

To prawda, lokujemy się w pierwszej trójce najlepszych członków holdingu. To fantastyczny wynik, zważywszy na fakt, że wyprzedzają nas jedynie takie potęgi, jak Francja i USA. Pod względem dynamiki rozwoju, obrotów oraz generowanych zysków okazaliśmy się skuteczniejsi od m.in. Niemiec, Hiszpanii, krajów Pribałtyki. Złożyło się na to szereg czynników. Po części to efekt mojej polityki, przede wszystkim jednak wynik przemyślanej strategii rozwoju polskiej firmy i ciężkiej pracy naszych pracowników. Niewątpliwie o sukcesie tym zadecydowała umiejętność korzystania z wiedzy i doświadczenia innych członków grupy – naszym zadaniem jest tylko umiejętne przetransponowanie tych technologii na polski grunt. Dużym wyróżnieniem, a zarazem potwierdzeniem naszej pozycji w holdingu, jest zgoda Zarządu na uruchomienie produkcji Szybkiego Syntanu w Zduńskiej Woli. Wiąże się to z poważnymi inwestycjami – niezbędne jest zbudowanie nowej linii, zatrudnienie obsługujących ją pracowników. Grupa ma jednak do nas zaufanie – niejednokrotnie udowodniliśmy, że w Polsce warto inwestować. Doceniani jesteśmy nie tylko jako firma perspektywiczna, dynamicznie rozwijająca się i mocno zakotwiona na rynku. Także pracownicy Icopal Polska uznawani są za znakomitych fachowców, wiedzą i umiejętnościami dorównujących kolegom z innych krajów. Wielu z nas, Polaków, jest członkami rozmaitych komitetów, pracujących czy to nad rozwojem technologii i produktów, czy opracowujących strategie rozwoju holdingu. I ważne jest też to, że na ogół zajmujemy w tychże komitetach liczące się stanowiska. Nie korzystamy więc jedynie z tego, co opracowali inni, ale sami także uczestniczymy w kreowaniu nowej rzeczywistości.

 Dziękuję za rozmowę.