Drukuj

Wydarzenia/Prasa

Wywiad z Przemysławem Raszem


Wywiad z nowym przewodniczącym Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

Produkcja papy SyntanPanie prezesie, gratuluję wyboru na przewodniczącego Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu 28 października br. dyskutowano na temat działań programowych Komitetu Budownictwa. Czy mógłby pan przedstawić czytelnikom AKTUALNOŚCI najistotniejsze działania, jakie Komitet zamierza przeprowadzić w obecnej kadencji?

Dziękuję za gratulacje. Tak, 28.10.2009 r. odbyło się pierwsze programowe spotkanie Prezydium Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej. Na spotkaniu tym ukonstytuował się personalny skład Prezydium w osobach:
•    pan Kazimierz Grzegorzewski – Izba Projektowania Budowlanego,
•    pan Zenon Kierczyński – Wielkopolska Izba Budownictwa
•    oraz Przemysław Rasz – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa.


Ponadto w spotkaniu wzięło udział grono programowo-konsultacyjne: m. in. pan Edward Szwarc wcześniejszy Prezes Komitetu, pan prof. Ksawery Krassowski członek prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkowie prezydium największej krajowej organizacji samorządowej branży budowlanej tj. Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.
Najistotniejsze zakresy szczegółowego działania KB Krajowej Izby Gospodarczej można podzielić na 3 podstawowe platformy działania.

A. Konsolidacja przy KB Krajowej Izby Gospodarczej uczestników i organizacji polskiego rynku budowlanego poprzez:
1. zaproszenie do współdziałania organizacji samorządowych szeroko pojętego budownictwa,
2. szeroką politykę informacyjną nt. aktualności w przepisach budowlanych oraz bieżących działaniach KIG-u (Komitetu   Budownictwa),
3. organizacja 1 – 2 spotkań integracyjnych w roku środowiska budowlanego a zwłaszcza organizacji budowlanych.

B. Kontynuacja najbardziej istotnych i rozwojowych działań podjętych przez KB KIG-u w poprzedniej kadencji takich jak m. in.:
1. systematyczny (kwartalny) monitoring rynku budowlanego,
2. budowanie autorytetu i rozpoznawalności KB KIG-u poprzez bliskie kontakty z prasą i systemową politykę informacyjną,
3. stała współpraca z sejmową Komisją Infrastruktury, a szczególności z podkomisją budownictwa oraz organami administracji państwa,
4. ocena programów administracji państwa i samorządów regionalnych związanych z budownictwem i jego rozwojem.

C. Nowe wyzwania stawiane przez środowisko polskiego rynku budowlanego takie jak m. in.:
1. podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy o zamówieniach publicznych (wyeliminowanie kryterium najniższej ceny),
2. podjęcie wszelkich możliwych działań prawnych mających na celu doprowadzenie do równoprawności warunków na rynku krajowym dla firm polskich i zagranicznych oraz właściwej ochrony polskiego rynku – właściwa jakość produktów i usług budowlanych,
3. Podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy „Prawo budowlane” na rzecz kodeksu budowlanego,
4. konsultowanie i opiniowanie programu największych targów budowlanych w Polsce BUDMA, organizowanych przez MTP w Poznaniu.

Przy Komitecie ma powstać zespół doradców. Jaka będzie jego rola?

Szeroko pojęty konsulting programowy, wsłuchiwanie się w opinie ekspertów i oceny bieżącego stanu polskiego budownictwa. Chciałbym, aby w tym gronie znaleźli się znani i wybitni specjaliści zarówno od procesów legislacji budowlanej, certyfikacji wyrobów budowlanych, jak i też z jednostek nadzorujących polski rynek budowlany. Ważne, aby KB KIG-u był z jednej strony platformą do kontaktów ze środowiskiem, ale też z drugiej forum do dyskusji środowiskowych oraz resortowych.

Jakie będą pana priorytety jako przewodniczącego Komitetu Budownictwa?


Pierwszy i podstawowy to konsolidacja organizacji i uczestników środowiska budowlanego – w jedności siła. Osiągając konsolidację, możemy stanowić poważną siłę w dyskusji na temat zmian i rozwoju polskiego rynku budowlanego. W ślad za tym pójdą działania programowe.

Czego oczekuje Pan za strony izb z branży budowlanej zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej? Jakie formy współpracy Komitetu z izbami branżowymi uważa pan za pożądane?

Szeroko pojęty konsulting i opiniowanie oraz wsparcie działań KB KIG-u takich, jak m. in.:
1. opiniowanie projektów regulacji prawnych związanych z branżą budowlaną,
2. współudział w pracach programowych polskiej legislacji budowlanej,
3. wspólne podejmowanie wszelkich zagadnień związanych z jakością produkcji budowlano-montażowej, wyrobów, maszyn i sprzętu, inicjatyw projakościowych typu ISO, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności i jakości oraz zagadnień normalizacyjnych,
4. kooperacja oraz poparcie przy udzielaniu pomocy w ochronie polskiego rynku usług, wyrobów i maszyn budowlanych,
5. dyskusja i wspólne wypracowywanie stanowiska przy rozwiązywaniu problemów budownictwa infrastrukturalnego ale również budowlanego,
6. dobór właściwych form wspieranie małych i średnich firm w zakresie rozwoju i podejmowania produkcji lokalnej.

Dziękuję i życzę wielu sukcesów Komitetowi Budownictwa KIG-u pod pańskim przewodnictwem.


Rozmawiał ZAK
Wielkopolska Izba Budownictwa

10.01.2010. Zdunska Wola. HMA