Drukuj

Wydarzenia/Prasa

Prezes Przemysław Rasz w Radzie Naukowej ITB


Od wczoraj, tj 18 września 2008 r., mamy swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. Prezes Zarządu Icopal S.A. Przemysław Rasz odebrał nominację z rąk Olgierda Dziekońskiego - wiceministra infrastruktury.

Podczas inauguacyjnego posiedzenia w nowej kadencji, w szeregi członków Rady Naukowej po raz pierwszy w jej historii, oprócz związanych z budownictwem naukowców, weszli przedstawiciele przemysłu. I właśnie na ten aspekt - ścisłej współpracy teoretyków i praktyków budownictwa - zwrócił szczególną uwage minister Dziekoński w swym okazjonalnym przemówieniu.

Okres działalności Rady Naukowej jest kadencyjny i trwa 4 lata.

Przemysław Rasz odebrał nominację z rąk Olgierda Dziekońskiego 

Text & foto: TDR