Drukuj

Wydarzenia/Prasa

Nasz człowiek w centrali


Z satysfakcją odnotowujemy, że nasz konsultant prawny, dr Magdalena Rytwińska została powołana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Roberta Dziwińskiego na stanowisko członka Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Rada Wyrobów Budowlanych jest organem opiniodawczym i doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W skład Rady wchodzi 15 osób rekomendowanych przez izby, stowarzyszenia i inne organizacje działające na rynku budowlanym, które to osoby dysponują szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną i prawną w zakresie wyrobów budowlanych.