Drukuj

Wydarzenia/Prasa

System Bezpieczny Fundament Icopal®


Budując dom, powinniśmy zadbać o to, aby był ciepły, suchy i chronił mieszkańców przed deszczem oraz wilgocią. Marzenia o czystych ścianach,ciepłej podłodze i małym pomiesz czeniu użytkowym w piwnicy, w którym można urządzić pierwszą pracownię, mogą runąć tylko dlatego, że użyto nieodpowiednich materiałów do zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową.Oszczędność na tym, czego i tak z zewnątrz nie widać – na papie, środkach gruntujących i masach asfaltowych, jest tylko pozorna. Zanim więc po myślimy, aby za oszczędzone pieniądze wydać np. na nowe meble należy zagwarantować skuteczne i trwale zabezpieczenie podziemnych części domu.

W wielu nowo wznoszonych domach hydroizolacje części podziemnych, a więc izolacje poziome i pionowe ław oraz ścian fundamentowych oraz wylewek betonowych na gruncie są wykonywane z najtańszych materiałów. Jeżeli do tego dodać błędy popełniane przez ekipy wykonawcze przejawiające się nieumiejętnym stosowaniem i tak już nie odpowiednio dobranych materiałów, to na pewno pojawią się problemy.

Wydasz 3%, aby zaoszczędzić 97%

Koszt nawet najbardziej wyszukanego zabezpieczenia hydroizolacyjnego podziemnych części domu łącznie z drenażem i dociepleniem ścian piwnicznych w większości przypadków nie przekracza 3% wartości budynku. Warto ponieść te nakłady. Zakup materiałów bardzo dobrej jakości, takich jak: papy, masy bitumiczne, środki gruntujące, drenaż czy płyty dociepleniowe pozwolą uniknąć wielu kłopotów podczas eksploatacji nowego obiektu i spowodują, że pozostałe 97% wydatków poniesionych na jego wzniesienie nie zmarnuje się.Należy więc wybrać dobre rozwiązania.

Wybierz sposób zabezpieczenia fundamentów domu

Icopal S.A. w Zduńskiej Woli wraz z rozpoczęciem nowego sezonu budowlanego wprowadza na rynek kompletny, specjalistyczny system zabezpieczenia części podziemnych budynków mieszkalnych o nazwie: Bezpieczny Fundament Icopal®. System ten obejmuje praktycznie wszystkie przypadki wykonywania fundamentów budynków niepodpiwniczonych i podpiwniczonych do głębokości jednej kondygnacji. W systemie uwzględniono zmienne warunki gruntowe (grunty przepuszczalne, częściowo przepuszczalne oraz nie przepuszczalne), zmienne warunki wodne (różne poziomy wód gruntowych) oraz różne konstrukcje ścian budynku (ściany jednowarstwowe, dwu- i trój warstwowe). Kombinacje wszystkich przypadków zaowocowały powstaniem 64 różnych rozwiązań systemowych.

System Bezpieczny Fundament Icopal® został tak zaprojektowany, aby jego żywotność techniczna dorównywała żywotności budynku. Każde z wybranych rozwiązań systemowych, przy założeniu poprawnego doboru warunków brzegowych (poziom wody gruntowej i rodzaj gruntu), daje gwarancję po prawnego działania zabezpieczeń hydroizolacyjnych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, specjalnie opracowaną recepturę chemiczną i technologiczną, cykl badań laboratoryjnych i starzeniowych Icopal S.A. proponuje wieczy stą 99-letnią gwarancję na papę Fundament Szybki Profil SBS. Gwarancja ta jest wydawana na piśmie i można ją uzyskać po skomunikowaniu się ze stroną internetową www.gwarancje.icopal.pl. Warunkiem skorzystania z dobrodziejstw wieczystej 99-letniej gwarancji oraz poprawności technicznej Systemu jest wykonanie wszystkichwymaganych za bezpieczeń z użyciem produktów, które przewiduje System Bezpieczny Fundament Icopal®.

Elementy Systemu

 

Siplast Primer

 

to modyfikowany SBS preparat gruntujący wykonany ze specjalnego twardego asfaltu pozyskiwanego w jednym miejscu na świecie. Idealnie dobrane proporcje asfaltu, modyfikatora SBS oraz rozpuszczalnika organicznego sprawiają, że preparat ten bardzo dobrze penetruje podłoże, wysycha w każdych warunkach tempeartury zewnętrznej w bardzo krótkim czasie i jest bardzo wydajny.

 

Fundament Szybki Profil SBS

 

jest to specjalistyczna papa do hydroizolacji części podziemnych obiektów budowlanych produkowana wg PN-EN 13969:2006. Wielo krotnie kalandrowana i hartowana włóknina poliestrowa nowej generacji jest przesunięta w kierunku wierzch niej po wierzchni papy, dzięki czemu gruba warstwa asfaltu modyfikowanego od spodu skutecznie zabezpiecza elementy podziemne budynku. Wierzch papy pokryty jest folią polipropylenową odporną na promienie UV (przez 6 miesięcy). Spód papy wykonany jest w , co umożliwia szybką aplikację i szczelne przytwierdzenie jej do podłoża (przy zużyciu nie wielkiej ilości gazu). Papa ta dzięki specyficznej budowie w znacznym stopniu jest odpor na na przebicia i uszkodzenia mechaniczne pod czas budowy. Bez obawy o uszkodzenie warstwy hydroizolacyjnej można po niej chodzić, jeździć taczkami, magazynować na niej materiały budowlane itp.

 

Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

 

to nowa masa powłokowa w wysokim stopniu modyfikowana SBS, służąca do wykonywania powłokowych zabezpieczeń hydroizolacyjnych podziemnych części budynku w przypadku niskiego poziomu wód gruntowych niewywołujących parcia hydrostatycznego na elementy podziemne budynku. Specyficzny skład masy powoduje, że ma ona konsystencję gęstej śmietany i pozostaje elastyczna podczas eksploatacji, pokrywając drobne spękania i szczeliny. Na zabezpieczonej powierzchni masa pozosta je przez długi czas kleista, co pomaga w mocowaniu do ścian fundamentowych mat drenarskich.

 

Icodren 10 Szybki Drenaż SBS

 

to mata drenarska wykonana ze splecionych włókien poliamidowych i polipropylenowych obustronnie oklejonych włókniną poliestrową. Mata ta mabardzo korzystny współczynnik filtracji. Jest całkowicie odporna na zaginanie i wytrzymuje parcie gruntu do głębokości 10 m. Filtruje wodę gruntową całą swoją po wierzchnią, skutecznie odprowadzając ją przez przestrzenne struktury rdzenia do sączków drenarskich.

 

Icopal Termo PIR

 

to płyty z pianki poliizocyjanuratowej o bardzo korzystnym współczynniku przewodzenia ciepła (λ = 0,025 W/mK), co pozwala na dwukrotne zmniejszenie grubości koniecznej warstwy docieplenia. Pianka ta jest odporna na destrukcyjne działanie rozpuszczalników organicznych. Niski współczynnik nasiąkliwości można jeszcze ograniczyć, zabezpieczając płyty warstwą preparatu Siplast Primer Szybki Grunt SBS.

System Bezpieczny Fundament Icopal® dopuszcza także stosowanie innych materiałów termoizolacyjnych do ocieplenia podziemnych części budynku,a więc ścian fundamentowych i piwnicznych. Są to płyty styropiano we EPS oraz XPS. System nie przewiduje stosowania docieplenia z płyt wełny mineralnej lub szklanej.

Awarię dachu można w miarę bezproblemowo usunąć stosując warstwę zabezpieczającą. Nakład pracy dzięki dostępności miejsca awarii jest również stosunkowo niewielki.

Usunięcie awarii izolacji podziemnej, w wyniku której do podziemnych części obiektu dostaje się woda gruntowa, wymaga bardzo dużego nakładu pracy ludzkiej i kosztów i dlatego tak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie zabezpieczeń hydroizolacyjnych części podziemnych każdego budynku, a potem poprawne ich wykonanie. Należy również pamiętać, że projektując zabezpieczenia hydroizolacyjne części podziemnych należy brać pod uwagę warunki gruntowowodne zmienne w dłuższym czasie. Zawsze trzeba się liczyć z możliwością zmiany ustabilizowanego w okresie budowy poziomu lustra wody gruntowej – za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat może znacznie się podnieść, zagrażając piwnicom domu.

Twórcy Systemu Bezpieczny Fundament Icopal® mają nadzieję, że jego opracowanie przyczyni się do większej świadomości poprawnego stosowania rozwiązań hydroizolacyjnych części podziemnych obiektów budowlanych.

mgr inż. Grzegorz Gładkiewicz
ICOPAL S.A.

Twórcy Systemu Bezpieczny Fundament Icopal specjalne podziękowania przekazują dr inż. Markowi Kuińskiemu z Katedry Materiałów Budowlanych Politechniki Poznańskiej za okazaną pomoc i konsultację naukową.

Tekst opublikowano w numerze 03/2008 Materiały Budowlane