FORMULARZ KONTAKTOWY

 

img Sławomir Ledwoń
slawomir.ledwon@icopal.com

tel. +48 605 322 472
img Grzegorz Gładkiewicz
grzegorz.gladkiewicz@icopal.com

tel. +48 603 890 280

Witamy.

Jeżeli masz problem z wilgotnym murem - skontaktuj się z nami telefonicznie, lub wypełnij i wyślij poniższy formularz kontaktowy.


Zachęcamy do uzupełnienia odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu oraz do dołączenia fotografii Twojego problemu - pomoże to w bardziej dokładnej diagnozie problemu i przyspieszy dobór odpowiedniego rozwiązania.FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko *
e-mail *
Tel. kontaktowy *

Wiadomość (opis przypadku): *Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:


1. Czy na ścianach istnieją widoczne ślady zawilgocenia?    
2. Czy widoczne zawilgocenia zlokalizowane są w górnej części ściany?    
3. Czy na szybach skrapla się para wodna?    
4. Czy zacieki na ścianie mają charakter miejscowy w układzie pionowym?    
5. Czy zacieki mają charakter poziomy, równoległy do podłogi?    
6. Czy występują widoczne ślady wysolenia?    
7. Czy w miejscach zawilgoconych odchodzi farba, tapeta, łuszczy się tynk?    
8. Czy ściana wykonana jest w technologii przy użyciu zaprawy murarskiej?    

Załącz fotografie:

 
* Pola wymagane Wielkość wszystkich załączników nie może przekraczać 5 MB
Załączając do powyższej ankiety fotografie mojego autorstwa udzielam niniejszym nieodpłatnie nieodwołalnej i bezterminowej zgody
na korzystanie przez Icopal Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli z załączonych fotografii na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

W szczególności wyrażam zgodę na wielokrotne publikowanie fotografii w materiałach reklamowych, marketingowych Icopal Sp. z o.o., zarówno
w druku, jak i na nośnikach elektronicznych, wprowadzanie ich do pamięci komputera i serwera tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń terytorialnych.

Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich do nadesłanych zdjęć
i prace te nie naruszają dóbr osobistych ani praw majątkowych osób trzecich.