Drukuj

Systemy Oddymiania i Doświetlania

Icopal AWAK Sp. z o.o. – Grupa BMI
www.awak.pl
awak@bmigroup.com

ul. Dobieżyńska 56
64-320 Buk

tel.: +48 61 810-88-39
fax: +48 61 810-88-38

NIP: 777 24 19 754
KRS: 0000169749

Sąd Rejestrowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 2 500 000 PLN.