Technologia Szybki Syntan SBS –
Porównanie Technologii i Zastosowań

Technologia Szybki Syntan SBS

HYDROIZOLACJA DACHÓW PŁASKICH

Technologia Szybki Syntan SBS

WENTYLACJA I HYDROIZOLACJA DACHÓW PŁASKICH
A.
Papy aktywowane termicznie

Hydroizolacja dachów płaskich

A.
Papy aktywowane termicznie

Wentylacja i hydroizolacja dachów płaskich

1. Dachy do renowacji i remontu
2. Dachy nowe

1. Dachy do renowacji i remontu
2. Dachy nowe

  RODZINA PAP TERMIK:

 1. papa TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS
 2. papa TERMIK TOP 5 SZYBKI SYNTAN SBS
 3. papa TERMIK V60 (-5 oC) S42H SZYBKI SYNTAN SBS
 4. papa TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS

  RODZINA PAP WENTYLOWANYCH:

 1. papa EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2
  SZYBKI SYNTAN SBS
 2. papa WENTYLACJA BAZA 3
  SZYBKI SYNTAN SBS


B.
Papy aktywowane termicznie

Rodzina pap aktywowanych termicznie na włókninie poliestrowej

B.
Papy aktywowane termicznie

Rodzina pap wentylowanych i aktywowanych termicznie na kompozycie – włóknina poliestrowa zbrojona siatką szklaną i nićmi poliestrowymi

Możliwość aplikacji na dachy nowe i do renowacji, lekko wilgotne w swej strukturze

Aplikacja na dachy nowe i dachy do renowacji, będące w złym stanie technicznym, silnie zniszczone i/lub mocno zawilgocone w swej strukturze

  Dwufunkcyjność papy:
 1. 50% wzmocniona hydroizolacja
 2. lokalne wyrównanie ciśnień gazów i pary wodnej pod powierzchnią papy !
(tym samym ograniczenie groźby powstawania pęcherzy i pęknięć papy)

  Trójfunkcyjność systemu:
 1. 50% wzmocniona hydroizolacja!
 2. pełna, gwarantowana wentylacja dachu na całej powierzchni dachu!
 3. całkowite wyrównanie ciśnień par i gazów pod papą na całym dachu!
(tym samym całkowicie likwiduje ryzyko powstawania pęcherzy, pęknięć i odspojeń papy od podłoża !!!)

7-35 lat Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. na hydroizolacyjność i trwałość powłoki syntanowej

(20 - 45) lat Wieloletnia Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. na hydroizolacyjność i trwałość powłoki syntanowej (prawidłową wentylację w okresie objętym gwarancją)

Pokrycie dachu jedno i wielowarstwowe !!!

Pokrycie dachu jedno i wielowarstwowe !!!

  Radykalne skrócenie czasu realizacji i obniżenie kosztów inwestycji:
 1. ponad 70% krótszy czas aplikacji papy na dachu !
 2. oszczędności nawet do 10 PLN (+VAT) na każdy 1m2 instalacji papy na dachu !

  Radykalne skrócenie czasu realizacji i obniżenie kosztów inwestycji:
 1. ponad 70% krótszy czas aplikacji papy na dachu !
 2. oszczędności nawet do 10 PLN (+VAT) na każdy 1m2 instalacji papy na dachu !

C.
Papy aktywowane termicznie

Rekomendowane układy technologiczne

Rodzina Pap Termik

C.
Papy aktywowane termicznie

Rekomendowane układy technologiczne

Rodzina Pap Wentylowanych

UKŁADY 2-WARSTWOWE – gwarancja 18-35* lat


UKŁADY 2-WARSTWOWE – gwarancja 25-45* lat


UKŁAD 1-WARSTWOWY – gwarancja 12-18* lata


UKŁAD 1-WARSTWOWY – gwarancja 20-23* lata


CZASOWY UKŁAD NAPRAWCZY – gwarancja 7-10* lat


* na zasadach określonych w Zasadach Udzielania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal SA, dostępnych na www.gwarancje.icopal.pl.

Doradztwo techniczne
Piotr Konieczny

Product Manager

Piotr Konieczny
piotr.konieczny@icopal.com
tel. +48 601 366 713

www.syntan.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

 

Uwaga:
Icopal S.A. używa do produkcji pap wyłącznie poliestry z włókien ciągłych o podwyższonej stabilizacji wymiarów, pochodzące od uznanych producentów niemieckich, holenderskich i francuskich, których produkcja odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Icopal S.A. nie używa do produkcji pap włóknin poliestrowych z włókien ciętych pochodzących od producentów chińskich, koreańskich, rosyjskich, czeskich i białoruskich.

RENOWACJA DACHU W SYSTEMIE HYDROIZOLACJI I WENTYLACJI W TECHNOLOGII SZYBKI SYNTAN® SBS OBEJMUJE:
 • Diagnozę i ocenę stanu pokrycia dachu wykonane przez Doradców Technicznych Icopal S.A.;
 • Rekomendację rozwiązania renowacji w funkcji kosztów i Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A.;
 • Szkolenie i trening autoryzowanych firm wykonawczych na budowie lub w Centrum Treningowym Icopal;
 • Unikalne produkty w Spójnej Technologii Szybkich SBS-ów;
 • Oszczędności – radykalne obniżenie czasu i kosztów inwestycji;
 • Bezpieczeństwo pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A.: 20-45 lat;
 • Partnerską współpracę z Doradcami Technicznymi Icopal S.A. podczas aplikacji Systemu;
 • Bezpieczny dach na lata – spokój i zadowolenie inwestorów.
www.syntan.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

Niniejsza prezentacja, jak również receptury, rozwiązania techniczne i nazwy handlowe w niej prezentowane są wynikiem pracy twórczej Spółek Grupy Icopal z sie dzibą w Kopenhadze, Paryżu i Zduńskiej Woli i objęte są ochroną prawną na podstawie przepisów obowiązujących ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au torskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000, poz. 80, nr 904 z późn. zm.) oraz z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Przestrzeganie powyższego zastrzeżenia pozostaje pod stałym nadzorem Kancelarii Prawnej dr Magdaleny Rytwińskiej Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie w Łodzi.
www.b2blegal.pl

b2blegal