Systemy oddymiania, doświetlania i przewietrzania
Klapy dymowe, świetliki dachowe, pasma świetlne, wyłaz dachowy z funkcją doświetlenia
Pasma świetlne

Zapewnienie właściwych parametrów oświetlenia i wentylacji w dużych wielkopowierzchniowych
obiektach, takich jak hale produkcyjne, magazynowe, supermarkety itp. jest jednym z ważniejszych wymogów
projektowych. Dotyczy to projektów nowych obiektów jak i projektów modernizacyjnych. Rozwiązanie
tego problemu musi uwzględniać aspekty ekonomiczne samej realizacji projektu oraz późniejszej eksploatacji
obiektu. Dobrym rozwiązaniem powyższych problemów, odmiennym od świetlików punktowych są
pasma świetlne.

Zalety pasm świetlnych:
Przekazują światło do wnętrza budynku 3-krotnie efektywniej niż okna boczne.
Optymalne oświetlenie można zrealizować mniejszą liczbą (powierzchnią) otworów świetlnych niż przy
oknach bocznych.
Dobrze chronią wnętrze budynku przed stratami ciepła.
Skutecznie zabezpieczają wnętrze budynku przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych.
Pozwalają na prostą realizację funkcji wentylacyjnych.
Wmontowanymi klapami dymowymi pozwalają, w przypadku pożaru, odprowadzić na zewnątrz gorące
powietrze i dym.
Materiały użyte do wykonania pasm świetlnych gwarantują długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.
Oferujemy pasma świetlne łukowe i trójkątne o dowolnej długości i szerokości do 6 metrów (większe szerokości
po zapytaniu). Jako wypełnienia stosujemy płyty z poliwęglanu komorowego.