Systemy oddymiania, doświetlania i przewietrzania
Klapy dymowe, świetliki dachowe, pasma świetlne, wyłaz dachowy z funkcją doświetlenia
Klapy dymowe

Dachowe klapy oddymiające to urządzenia, które prawidłowo zaprojektowane pod względem ilości, wielkości, rozmieszczenia na dachu, chronią pomieszczenia objęte pożarem przed zadymieniem oraz nadmiernym wzrostem temperatury. Tym samym kontrolują i ograniczają przemieszczanie się dymu pomiędzy przestrzenią objętą pożarem, a strefami przyległymi, zapewniając odpowiednie warunki do ewakuacji ludzi oraz pracy ekip ratowniczych.
Dodatkową funkcją w/w urządzeń jest doświetlanie pomieszczeń światłem dziennym oraz możliwość ich wentylowania i przewietrzania.

Funkcja klap oddymiających realizowana jest przez odpowiedni system napędowo-sterujący, który w sposób systemowy doprowadza do otwierania i zamykania ruchomych segmentów klap dymowych.
Dobór napędu uzależniony jest przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy, charakteru obiektu oraz możliwości finansowych inwestorów.

Praca systemu usuwania dymu powinna być ściśle skoordynowana z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi zamontowanymi na obiekcie, np. z systemem wykrywania pożaru, instalacją tryskaczową, układem sterowania automatyką drzwiową i bramową.