Icopal S.A. Zduńska Wola
Drukuj

Obiekty inżynierskie

Żyjemy coraz szybciej, przemieszczamy się na coraz większe odległości... Drogi, autostrady, tunele, przepusty, mosty, wiadukty, magistrale kolejowe... Przez najbliższych kilka lat Polskę czeka wielkie budowanie. Odrabianie długoletnich zaległości. Pogoń za uciekającymi terminami. W tym wyścigu uczestniczy również Icopal.

Drogowy obiekt inżynierski to nie tylko konstrukcja i jego nawierzchnia ale również :

 • Techniczne uszczelnienia bitumiczne.
 • Izolacje papowe płyt pomostów.
 • System bitumicznej izolacji cienko powłokowej.
 • Drenaż.

które mają kapitalne znaczenie dla jakości obiektu i jego żywotności. Nie mniejsze znaczenie dla trwałości i jakości elementów obiektu ma wykonawstwo.

Techniczne uszczelnienia bitumiczne.

To trwałe i elastyczne uszczelnienia styków nawierzchni drogowej z elementami wyposażenia mostu lub infrastruktury drogowej. To także wypełnienie dylatacji, spękań nawierzchni drogowych, szczelin technicznych.
Taśma bitumiczna Icopal Eshalas AB - specjalistyczna taśma samoprzylepna przeznaczona do uszczelniania styków nawierzchni asfaltowych z elementami wyposażenia mostu lub drogi oraz łączenia pasów nawierzchni drogowych.

Zalewa asfaltowa Icopal Asfix - bitumiczno – elastomerowa "masa na gorąco", do uszczelniania spękań warstw ścieralnych nawierzchni z otulin bitumicznych lub betonu, wypełniania szczelin konstrukcyjnych i technologicznych w nawierzchniach i konstrukcjach.


Izolacje papowe płyt pomostów.

Mają za zadanie trwale i skutecznie chronić płytę konstrukcyjną przed oddziaływaniem wód opadowych i solanek.
Papy Supermost i Superzdunbit-Mosty - termozgrzewalne papy modyfikowane SBS o wysokich parametrach użytkowych niezbędnych dla zapewnienia skutecznej i długotrwałej izolacji obiektów inżynierskich.
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS - najwyższej klasy preparat do gruntowania podłoży betonowych, żelbetowych i stalowych.


System bitumicznej izolacji cienko powłokowej.

Obok izolacji arkuszowych stanowi najczęściej stosowany w inżynierii lądowej system ochrony elementów konstrukcji przed oddziaływaniem wód opadowych i gruntowych.
System Izomost R+P (Icopal Izomost R + Icoal Izomost P) – to kompletny i łatwy w aplikacji system izolacji powłokowej przeznaczony do zabezpieczenia przeciwilgociowego elementów konstrukcji zasypywanej gruntem.

Drenaż.

Szybkie odprowadzenie wody spod nawierzchni drogowej na obiektach inżynierii komunikacyjnej ma bezpośredni wpływ na trwałość zarówno nawierzchni jak i izolacji obiektu.

Dren prefabrykowany Percodrain - specjalistyczny dren do szybkiego odprowadzenia wody do sączków i wpustów. Odporny na wysoką temperaturę układanej nawierzchni.

Sączek poliamidowy Omega do odwodnienia hydroizolacj pomostów na obiektach mostowych.

Wykonawstwo.

Wraz z jakością użytych materiałów w sposób bezpośredni wpływa na jakość elementu budowli jakim jest izolacja.

Oferujemy autoryzowane wykonawstwo w zakresie:

 • przygotowanie podłoża przez piaskowanie/śrutowanie,
 • gruntowanie podłoży środkami bitumicznymi i żywicznymi,
 • wykonanie kompletnej izolacji wraz z obróbkami elementów wyposażenia mostu,
 • naprawy podłoży poprzez iniekcje, reprofilację, szpachlowanie,
 • hydrofobizację i wykonanie powłok antykorozyjnych,
 • wykonanie żywicznych nawierzchni chodników,
 • montaż izolacji papowej przy użyciu samobieżnej maszyny o wydajności do 1500 m2/dzień.