Drukuj

Systemy Oddymiania i Doświetlania

Dyrektor Systemów Oddymiania i Doświetlania
Włodzimierz Ławicki, (+48) 61 810 88 39, wlodzimierz.lawicki@bmigroup.com

AWAK Sp. z o.o. - Grupa Icopal
ul. Dobieżyńska 56
64-320 Buk
NIP 777 24 19 754

www.awak.pl, e-mail: awak@awak.pl

tel.: +48 61 810-88-39
fax: +48 61 810-88-38

KRS nr 0000169749
Sąd Rejestrowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapital zakładowy 2.500.000,-