Systemy oddymiania, doświetlania i przewietrzania
Klapy dymowe, świetliki dachowe, pasma świetlne, wyłaz dachowy z funkcją doświetlenia
Systemy oddymiania i doświetlania

Produkowane przez Awak® Grupa Icopal systemy oddymiania stanowią kolejny, sprawdzony element zwiększający bezpieczeństwo pożarowe bierne budynków wykonywanych w Technologii .

Instytut Techniki Budowlanej System FireSmart® rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej RT ITP-1001/2004