Układ warstw
Rys. AReader Rys. ACad
Okap z rynną
Rys. AReader Rys. ACad
Połączenie połaci ze ścianą
Rys. AReader Rys. ACad
Osadzenie wpustu dachowego
Rys. AReader Rys. ACad
Połączenie połaci z attyką
Rys. AReader Rys. ACad